Jdi na obsah Jdi na menu

Vznik stáje

     obraz037-uup.jpg 

Naše stáj vznikla v obci Hostkovice u Velkého Týnce jako rodinná stáj v roce 2000. Jezdecký kroužek začal fungovat v roce 2008, kdy byl pro tyto účely zakoupen jeden poník, k dispozici byly ještě tři velcí koně, postupně se počet koní využívaných k výuce rozšířil a dnes již využíváme koní osm. Od poníků přes koně stření výšky, až po velké, koně vhodné pro úplné začátečníky, tak pro pokročilejší, většina koní je využívána i pro sportovní účely. Postupně byla dokoupena i další drobná hospodářská zvířata.

 
 
Cíl:
Cílem je kromě sportovních výsledků umožnit dětem přístup k živým zvířatům, naučit je péči a zacházení s nimi, tak aby byly schopny se o ně bez problémů samostatně postarat a mít alespoň základní teoretické znalosti.
Aktivity:
účast na závodech, školních akcích, dětských dnech,
Pořádání dnů otevřených dveří příměstských táborů a víkendových pobytů
 
Náplň činností spojených s členstvím v naší stáji se skládá z těchto  bodů:
-Praxe
-Teorie
-Vlastní ježdění
-Prezentace na závodech a zábava
Praxe:
Do této část spadá  péče o koně a poníky, pozn. + tzn. Krmení koní, čištění boxů, podestýlání, vlastní čištění koně, ošetřování kopyt, ale i další práce související s chovem koní, úklid ohrad, vodění koně a další drobné práce, jež považujeme za základ, který by měl každý jezdec bez problémů ovládat.  Myslíme si,  že jak ze znalostního, tak zejména výchovného hlediska patří tyto činnosti neoddělitelně k jezdeckému sportu.
+pozn. Okrajově i dalších drobných hospodářských zvířat, jako jsou kozy, ovečky, králíci, morčata, kočky, slepice.                                                        
 
Teorie:
Dbáno je také na teoretickou stránku tohoto hobby sportu, členové jsou průběžně seznamování s hlavními tématy týkajících se nemocí koní (například jak rozeznat koně nemocného/zdravého) léčivých a jedovatých bylin, krmení koní a ošetřování koní, sedlání a uždění, základy anatomie koně, znalosti jezdeckých disciplín, pravidel ježdění a jízdárenských cviků a povelů, Etiku jezdectví. Z teoretické stránky je pravidelně opakován princip ovládaní a chování se ke koni, neboť zde často dochází k velkým omylům v komunikaci mezi lidmi a koňmi všeobecně.
Vlastní ježdění praxe:
Pro většinu asi nejoblíbenější a nejuspokojivější je vlastní jízda na koni. Výuka probíhá pod vedením cvičitele s licencí.
Prezentace na závodech a  zábava:
Kromě závodů jsou to také Hubertovy jízdy, novoroční vyjížďky, čundry. K této části se dopracuji všichni pracovití a vytrvalí jezdci, zkrátka ti co si to zaslouží a svou pílí se po jezdecké i teoretické dopracovali k tomu že mohou samostatně a zodpovědně ovládat přiděleného koně,a k tomu si prací tuto odměnu zasloužily. K tomu mohou například na závodech dokázat, že jsou jedni z těch nejlepších a reprezentovat tak naši stáj.
Závěr:
Na závěr bych chtěla zmínit, že záliba v koních není jen o vyplnění času po škole/práci, ale celkově přispívá k rozvoji dět,í, jak v oblasti tělesné tak duševní. Vyvíjí smysl pro zodpovědnost, cit a komunikaci s živými tvory, posilována je vlastní kondice, zdraví a vytrvalost a tyto  aktivity neustále vedou k posunování hranic schopností a dovedností.
Za stáj Hostkovice
Gabriela Šindelková